กรอกรายละเอียดการแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา สำหรับประชาชน เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
วันที่แจ้งซ่อม :
 
   
หมู่ที่ :
 
หมู่บ้าน :
 
คำนำหน้า :
 
ชื่อ :
 
นามสกุล :
 
หมวดการซ่อม :
 
เบอร์โทรศัพท์ :
 
 
 

***ใส่ตัวเลขให้ตรงกับด้านบน***