ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา สำหรับประชาชน เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา สำปรับประชาชน

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย


แจ้งข้อมูลการซ่อม แสดงข้อมูลการซ่อม

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

# วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หมู่ที่ หมวดการซ่อม รายละเอียด สถานะ ผลการซ่อม วันที่ซ่อมเสร็จ