ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา สำหรับประชาชน เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

ระบบแจ้งซ่อม / บำรุงรักษา สำหรับประชาชน

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย


แจ้งข้อมูลการซ่อม แสดงข้อมูลการซ่อม

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

# วันที่แจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม หมู่ที่ หมวดการซ่อม รายละเอียด สถานะ ผลการซ่อม วันที่ซ่อมเสร็จ
2 6 ม.ค. 2565 เวลา 11:23 น. แสวง หมู่ที่ 4 ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่งโซล่าเซลล์สาธารณะ ดับ จุดทางเข้าหอประชุม ม.3 ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น.เป็นต้นไป
ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 7/1/65 14 ม.ค. 2565 เวลา 15:10 น.
1 6 พ.ค. 2564 เวลา 14:47 น. เลื่อน หมู่ที่ 1 ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกิ่ง ซอย 4 ซอย 3
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 8 พ.ย. 2564 เวลา 14:50 น.